Условия за използване


Настоящите Условия за използване на сайта https://villa-eren.bg (“Сайт/а”) уреждат правоотношенията между оператора на Сайта, както е посочен по-долу, и посетителите и потребителите на Сайта (“Потребител/я”, “Потребители/те” или “Вие”, “Вас”, “Ваш”).

Оператор на Сайта

Оператор на Сайта е Вила „Ерен”, ЕИК , с адрес на управление с. Индже войвода 8149, ул. Ален мак 52, България, тел. 088 267 9539, имейл: muireannpaul@hotmail.com. (“Доставчик”).

Публикации

Съдържанието, публикувано в секцията “Новини / Събития / Статии / Публикации / Оферти / Промоции” на Сайта, е изготвено с внимание и положена дължимата грижа. То е актуално към датата, посочена в началото или краят на всяка публикация и Доставчикът няма задължение за актуализацията му. Доставчикът не предоставя гаранции за точност и пълнота на публикуваното съдържание. Публикациите на Сайта са от общ характер и не претендират за точност на съдържанието им. Ето защо позоваване на тях без допълнителна консултация със специалист не е препоръчително и Доставчикът не носи отговорност при нарушаване на това правило.

Публикациите на Сайта, независимо по какъв начин са достигнали до Потребителите, могат да се разпространяват, цитират изцяло или отчасти, препращат и правят достъпни по какъвто и да е друг начин на електронен или хартиен носител само при посочване на източника.

Отговорност за електронни връзки към външна информация

Доставчикът си запазва правото да предоставя достъп до интернет страници на трети лица чрез линкове, публикувани на Сайта. Доставчикът няма възможност да контролира такова чуждо съдържание, поради което не може да носи отговорност и да поема гаранции за него. Отговорността за чуждо съдържание е само на оператора на интернет страницата, на която то е публикувано. Доставчикът поема единствено ангажимент да проверява чуждо съдържание за евентуални нарушения при публикуване на връзка към него, без да може да извършва постоянен контрол на чуждото съдържание. В случай че на Доставчика стане известно нарушение от чуждо съдържание, той ще премахне линковете от Сайта към него. Потребителите се приканват да съобщават на Доставчика по имейл на muireannpaul@hotmail.com съмненията си за такива нарушения от публикувани на Сайта линкове към чуждо съдържание.

Интелектуална собственост

Цялото съдържание на Сайта, включително, но не само, логата, всякакви графични изображения или надписи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Доставчика или под авторското право на респективните им собственици. Снимките, използвани за илюстрация на предоставяните услуги и на публикациите на Сайта, са намерени от източник thestocks.im.

Потребителят няма право да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието на този Сайт, освен с изричното съгласие на Доставчика.

Потребителят има право да използва съдържанието на Сайта и предоставеното му допълнително съдържание за търговски цели или да го предоставя на трети лица единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Доставчика за това и само в обхвата, в който това съгласие е дадено изрично.

Абонамент за бюлетин

Доставчикът понякога може да предоставя възможност за информационен абонамент под формата на електронен бюлетин на потребителите на Сайта. Абонатите за бюлетина получават на личната си електронна поща известие за информация свързана с дейността на Доставчика или Сайта. С абонамента не се предоставят други права и преимущества.

За да се абонира за Публикациите на Сайта, Потребителят може доброволно да предостави своите лични данни (имена, имейл), които се обработват единствено и само за изпращане на бюлетина. При такъв абонамент за бюлетин Потребителят дава своето съгласие за обработване на предоставените лични данни за посочените цели. Потребителят може по всяко време да промени настройките на абонамента, включително да го отмени, като за целта използва линка, съдържащ се във всеки бюлетин. При отмяна на абонамент изпращането на бюлетина и обработването на лични данни на отписалия се от списъка с абонати за бюлетина Потребител се спира незабавно.

Абонаментът не е обвързан със задължение за плащане и не обвързва Потребителите по какъвто и да е друг начин.

Доставчикът може по всяко време по своя преценка да изключва Потребители/техните имейл адреси от списъка с абонати. Не се гарантират регулярност, последователност и минимален брой от авторско съдържание, което да се разпраща при извършване на абонамент.

За изпратеното с бюлетина съдържание важат условията, приложими съгласно тези Условия за съдържанието, публикувано на Сайта.

Сезонна оферта
Сезонна оферта

Направете своето моминско парти във вила Ерен! Направете си уикенд за момичета – почивка с коктейли, козметични филъри, ботокс и йога, всичко на едно място. Резервирайте сега за луксозна почивка като никоя друга!